Medlemsavgifter 2022

av Styrelsen

2020-12-21

2022 års medlemsavgift är beslutat enligt följande:

Huvudmedlem: 350 kr.

Familjemedlem/Stödmedlem: 100 kr.

Betalas till bankgiro 351-8198.

Styrelsen