Medlemsavgifter 2024

av Styrelsen

2023-12-27

2024 års medlemsavgift är beslutat enligt följande:

Huvudmedlem: 475 kr.

Familjemedlem/Stödmedlem: 125 kr.

Betalas till bankgiro 351-8198.

Styrelsen

Kallelse till årsmöte

av Styrelsen

2023-03-19

Snart är det dags för årsmöte.
Mötet kommer att vara ett Teamsmöte. Vid anmälan får du en länk till det digitala mötet.
Vi startar årsmötet kl. 13:00, men kommer hålla det tillgängligt strax innan.
För att ha rösträtt, måste medlemsavgiften vara betald.

Anmälan sker senast 12/4 till info@minkattklubb.se.
Kontakta styrelsen på ovan adress för att få tillgång till årsmöteshandlingar.


Styrelsen

Ny styrelse

av Ordförande

2022-05-05

Styrelsen består nu av:

Ordförande: Dan Mikkelä

Kassör: Tobias Mikkelä

Ledamot: Marie Thunberg

Suppleant: Anne-Marie Törnström


Dan