Min Kattklubbs årsmöte

av Tobbe

2021-04-11

Kallelse till årsmöte har gått ut till alla huvudmedlemmar (både för 2020 samt 2021) via mail. Alla handlingar finns att hämta på https://arsmote.minkattklubb.se/

På styrelsens vägnar
Tobbe, kassör


Till alla medlemmar

av Tobbe

2020-12-29

Styrelsen i Min Kattklubb tackar för det gångna året. Trots få aktiviteter har styrelsens arbete fortsatt. Vi har övergått, som så många andra, till att ha digitala möten. Styrelsen ser även en markant ökning av medlemmar, vilket är kul! Vi påminner också om att betala in 2021 års medlemsavgift (BG 351-8198) vilken är beslutat till:

Huvudmedlem: 350 kr.

Familjemedlem/Stödmedlem: 100 kr.

Årsmötet kommer (också) ske att digitalt. Här ser vi gärna att alla medlemmar deltar. Detta är DIN chans att göra DIN röst hörd. 2020-04-25 SAVE THE DATE! Mer information kommer i februari-utskicket.
Med en önskan om ett gott nytt år.

På styrelsens vägnar
Tobbe, kassör


Nytt försök med årsmöte

av Tobbe

2020-07-05

Kallelse till årsmöte har gått ut till alla huvudmedlemmar (både för 2019 samt 2020) via mail. Alla handlingar finns att hämta på https://arsmote.minkattklubb.se/

På styrelsens vägnar
Tobbe, kassör


Min Kattklubb ställer in årsmötet

av Tobbe

2020-03-22

Med anledning av dagens läge gällande coronapandemin väljer MINs styrelse att ställa in mötet den 29:e mars 2020. Detta beslut är grundat på rekommendationer från Sveriges regering samt Folkhälsomyndigheten. Även av respekt till de äldre i vår förening samt de andra som tillhör riskgrupperna. Vi vill inte riskera någons liv eller hälsa!

I enlighet med MINs stadgar §16 ska föreningsstämma avhållas senast 30 april. Detta kommer således ej ske. Vi är väl medvetna om detta stadgebrott. Min Kattklubbs styrelse känner sig ändå trygga i sitt beslut och lutar sig tillbaka på §2, ”…Föreningen skall uppfylla de krav som ställs från myndigheter, statliga och kommunala verk.”, samt dialog med föreningens revisorer.

Framåt sommaren när viruset förhoppningsvis har lagt sig, återkommer vi med nytt datum.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Min Kattklubb


Årsmöte

av Tobbe

2020-03-17

Kallelse till årsmöte har i vanlig ordning gått ut till alla huvudmedlemmar (både för 2019 samt 2020) via mail. Nedan finns kallesen samt förslag till dagordning.

Kallelse Dagordning

Väl mött
Styrelsen


Nytt år

av Styrelsen

2019-12-31

Glöm inte att betala in 2020 års medlemsavgift! Betalas in på BG 351-8198. Kostnaden är oförändrad.

Huvudmedlem: 300 kr.

Familjemedlem/Stödmedlem: 100 kr.

Serviceavgift: 50 kr.


Med vänlig hälsning
Styrelsen


Välkommen till nya hemsidan

av Tobbe

2019-12-31

Den nya hemsidan är lanserad. Som alltid när saker och ting är nytt, uppstår diverse fel och missar.
Maila gärna webbansvariga på webb@minkattklubb.se om du skulle hitta något.

Med vänlig hälsning
Styrelsen