Kattungar

<? $link = mysql_connect(DB_HOST,DB_USER,DB_PASSWORD); $today = date(”Y-m-d”); $query1 = ”select prefix, s.namn, fnamn, enamn, tfn, mobil, s.epost, neddatum, levdatum, far, mor, kn, k.ras, u.sex, u.ems, u.status, k.id, h_med, medlem2 from medlem m, kull k, kattunge u, stamnamn s where k.status = ‘F’ and m.aktiv = 1 and m.PUL = 1 and k.id = u.id and k.stamnamn = s.id and s.medlem = m.nr and to_days(k.bestfore) > to_days(\””.”$today”.”\”)
order by neddatum, k.id, u.nr”;

$query2 = ”select prefix, s.namn, fnamn, enamn, tfn, mobil, s.epost,
neddatum, levdatum, far, mor, k.ras, h_med, medlem2
from medlem m, kull k, stamnamn s
where k.status = ‘B’
and k.stamnamn = s.id
and s.medlem = m.nr
and to_days(k.bestfore) > to_days(\””.”$today”.”\”)
order by neddatum, k.id”;

$result = mysql_db_query(DB_NAME, $query1, $link);

$x=”;
$row = mysql_fetch_array($result);
while ($row = mysql_fetch_array($result))
{
if ($x != ”$row[id]”)
{
print (”


$row[prefix]$row[namn]
, $row[fnamn] $row[enamn] $row[tfn] / $row[mobil]
”);
print (”Född : $row[neddatum], $row[ras]
tidigast leveransklara: $row[levdatum]
Far : $row[far]
Mor : $row[mor]
”);
}
print (”$row[kn] $row[sex] $row[ems] $row[status]
”);
$x = ”$row[id]”;

// if ($x != ”) { print(”

 

”);}
}
?>

Beräknade

<?
$result = mysql_db_query(DB_NAME, $query2, $link);
while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
if (”$row[h_med]” == ”M”) {
$query3 = ”select fnamn, enamn, tfn, mobil, m.epost from medlem m,
stamnamn where $row[medlem2] = m.nr”;
$result2 = mysql_db_query(DB_NAME, $query3, $link);
$row2 = mysql_fetch_array($result2);
print (”

$row[prefix]$row[namn],
$row2[fnamn] $row2[enamn] $row2[tfn] / $row2[mobil]
”);
} else {
print (”

$row[prefix]$row[namn],
$row[fnamn] $row[enamn] $row[tfn] / $row[mobil]
”);
}
print (”Beräknad : $row[neddatum], $row[ras]
ber. leveransklara: $row[levdatum]
Far : $row[far]
Mor : $row[mor]
”);
}
?>

Listan omfattar endast aktiva medlemmar i klubben

Anmäl din parning/kull till webb@minkattklubb.se

För uppgifternas riktighet ansvarar uppgiftslämnaren.

Alla uppgifter märks med ett ”bäst före”-datum. För
en planerad kull är det ”beräknat nedkomstdatum” plus 1
vecka. Födda kullar får nedkomstdatum plus sex (6) månader
om inget annat överenskommits. Uppgifterna försvinner automatiskt efter utgånget ”bäst före”-datum.

För ALLA som gillar katter