Utställning

Vänligen respektera att frågor ”om ni kommit med” och liknande inte kan besvaras än.

Invänta er bekräftelse!  Den skall enligt regelverket komma senast två veckor innan utställningen. Med stor sannolikhet kommer den mycket tidigare. Meddelande om att de skickats ut kommer att publiseras här! Inte förrän då är det dags att reagera…

Vi jobbar för fullt med utställningen, var så säkra.

Vi står nu inför alternativen att tacka NEJ till ett stort antal anmälningar eller att utöka med en domare till.

Det är INTE OK att ringa på privata nummer om detta under normal arbetstid!

I princip FULLT i Kristianstad 25-26 februari 2017

Det är ett enormt tryck på anmälningarna till vår utställning i Kristianstad 25:e och 26:e februari.

Lördagen är nu FULL och endast enstaka platser är kvar på söndagen.

Vi rangordnar efter FULLSTÄNDIGA anmälningar, dvs inkommen anmälan OCH betalning.

För er som ligger med på Årets Katt 2016-listan, måste vi be er komma in med anmälningarna så fort ni kan, om vi ska ha en rimlig möjlighet att bereda er plats.

 

Styrelsemöte

Eftersom alla som är intresserade av att närvara på våra styrelsemöten är välkomna, så kommer här en inbjudan till nästa möte. 2017-01-15 kl. 13.00 är det styrelsemöte. Denna gång är dethos Rut i Eslöv.

Förändrad serviceavgift för2017

För 2017 är serviceavgiften förändrad till bara en avgift som gäller både utställning och uppfödning. Avgiften är 50 kr. Främsta anledningen till förändringen är att onlineanmälan till utställningar har ökat och därmed har våra portokostnader för anmälningar minskat.

För ALLA som gillar katter