Årsmöte 2018

Boka den 25 mars 2018 i din kalender.
Då håller vi årsmöte.
Plats och klockslag återkommer vi om senare.
Styrelsen