Extra årsmöte och jullunch

Till följd av de få anmälningarna så flyttar vi mötet.
Vid behov, kontakta styrelsen.