Ny kokardträff

Ytterligare kokardträff

Vi kommer att arrangera ytterligare minst en kokardträff under hösten. Nya band och utsmyckning är beställda och på ingående! Det behövs några kokarder till klubbmästerskapet!

Egna kokarder till självkostnad.